مستغنی است... از همه عالم ... گدای عشق

ما  و  گدایی  در دولت سرای عشق

عشق و اساس عشق ... نهادند بر دوام

یعنی ... خلل پذیر نگردد...  بنای عشق

آنها که ...  نام آب  بقا ... وضع کرده اند

گفتند... نکته ای ... ز دوام و بقای عشق

گو خاک تیره ...  زر کن  و سنگ سیاه ... سیم

آنکس که یافت ... آگهی از... کیمیای عشق

پروانه ... محو کرد در آتش ... وجود خویش

یعنی ... که اتحاد بود ... انتهای عشق

این را... کشد به وادی و ...  آنرا برد به کوه

زینها بسی ست ... تا چه بود اقتضای عشق

وحشی ... هزار ساله... ره از یار... سوی یار

یک گام ...  بیش نیست ولیکن ...  بپای عشق

 

وحشی بافقی

 

.....................................................................................................................

دنیا برای ما آدمها  فقط جای تماشاست جای موندن نیست  اما ... بعضی  اصول  مثل خوبی ، صداقت  مثل عشق  بعضی اتفاقها ... بعضی نامها ... ماندگار هست

 

امروز روز خوبی واسه نوشتن نبود  چون 168 نفر ایرانی در یک  اتفاق وحشتناک  (سقوط هواپیما ) دنیا را ترک کردند ... من هیچ کدوم از این آدمها را نمی شناختم مثل میلیونها نفر دیگه ای که نمی شناسم  و  این  انسانها زندگی می کنند ... کار می کنند و آرزوهای کوچیک و بزرگ دارن ...

اما من می دونم  بعضی آرزوهاشون مثل آرزوهای منه  ...  مثل من اعتقاداتی دارن و روش زندگی خاص خودشون  را دارند...  از بعضی  خبرها خوشحال میشند و از بعضی اتفاقها ناراحت...

 

در واقع  اونها مثل خود من هستند با اسمها ... آدرسها و زبانهای متفاوت ... پس من می تونم خودم را جای اونها بگذارم  و برای خودم و اونها غصه بخورم

 

اما همانطوری که گفتم  دنیا  برای ما آدمها جای موندن نیست ولی امیدوارم خوبیها ... صداقتها  ... آرزوهای خوب و عشق های ما  جاودانه و پایدار بمونه

 

 نویسنده : الهه ...