پدر ... همیشه ... صبور و امیدوار به لطف خداست

 خسته است ... ولی... به روی  دیگران نمی آورد

 هیچ وقت ... به هیچ چیز نیاز ندارد

 همیشه می گوید : همه چیز خوب است

 و کم  و کسری ندارد

 از درس خواندن من و برادر و خواهرم لذت می برد

 کمی تعصب دارد ولی ... همیشه دوست داشتنی است

 اگر چه ... گرد پیری کم کم... به سر و رویش نشسته...

 ولی غرور مردانه را هنوز دارد...

 و سعی می کند... بهترین را ... برای خانه بیاورد

می دانم خسته است ... ولی کاری از دست من بر نمی آید

امیدوارم ...هیچ وقت...

 دلشکسته از روزگارو نا امید از لطف خدا... نشود

سلامت و خوشحالی او آرزوی  همیشگی من است

الهه ...