فرهنگ مهربانی با حیوانات

این موضوعی هست که من مدتها ست به اون فکر می کنم ، خب موضوع سگ و گربه های ولگرد همیشه مطرح هست ولی من به این حیوانات ، ولگرد ، نمی گم ، میگم گربه ها و سگهایی که خونه ندارند ، اینها نمی تونن با دستهای کوچیکشون خونه بسازند و خودشون هم این زندگی را انتخاب نکردن … مرتب در تلوزیون تبلیغ می کنن زباله ها راس ساعت 9 در کوچه بگذارید تا شهرداری ببره و گربه و سگها سراغ آنها نرن و لی واقعیت این هست که این حیوانات زنده اند و به غذا و آب نیاز دارند ، نباید این حیوانات را محکوم به مرگ کرد . کاش در کنار آموزش بهداشت به مردم ، آموزش مهربانی و کمک به این حیوانات در جهت حل این مشکل داده بشه … مثلا آموزش داده بشه تا در ساعت خاصی در ظرفهای مخصوصی در یک جای مشخص شده ای برای این حیوانات غذاهای اضافی نهار و شام خودشون را بریزند ، فکر می کنم کار خدا پسندانه ای باشه و به اندازه دانه ریختن برای برای پرنده ها کار قشنگی باشه منتها این حیوانات برای تشکر دم تکون میدن و خیلی هم باهوش هستند. اگر بخوایم از این مرحله هم پیش بریم میشه این حیوانات را واکسیناسیون کرد و درصدی از اینها را صرفا به خاطر خودشون عقیم کرد تا اونقدر زیاد نشن که زندگی براشون سخت بشه . چقدر خوبه به بچه هامون به جای آموزش سنگ زدن به سگ و گربه و اینکه مرتب یاد آوری کنیم که اینها کثیف هستند ، آموزش بدیم که مهربانی به همه موجودات و احترام به حقوق اونها وظیفه انسانهاست ، آنسانهایی که میتونن تصمیم بگیرند ، بسازند ، کار کنند و بی دریغ …محبت کنند .

نویسنده : الهه