دریای وجودت ، همه از پاکی و خوبیست

قلبت ...همه اسرار بزرگی و صبوریست

دنیا... به تو، محتاج تر از آب حیات است

ای دوست ، ز عشقت ، همه عالم ، ملکوتیست

 نویسند ه : الهه...

این شعر را امشب نوشتم و برای دوست های خوبم فرستادم

دوست داشتم  به دوستای خوبی که به وبلاگم هم سر ی میزنند ، تقدیم کنم

سلامت و شاد و موفق باشید