من  دقیقا نمیدونم چطور این پرنده کوچولو ...

 

دست دوست را  ... از دشمن ... تشخیص میده !!!

 

و به چه اعتمادی  ... روی این دست نشسته !!!

 

شاید  این پرنده با همه کوچکی ... شجاعت بزرگی داره !!!

 

شاید هم خیلی خیلی دلش می خواد این دانه ها را بخوره ...

 

ولی من تله پاتی را کمی باور دارم ...

 

شاید از طریق این انتقال فکر است

 

که پرنده به این دست اعتماد میکنه  دستی که از ظاهر اون پیداست

 

بیماری آرتریت روماتوئید داره...

 

( این دست ... دست بی دردی نیست ...)

 

باور دارم ...   دانه ها ...نقش کم رنگی در این قضیه دارند

 

و اگر شما  فکر  می کنید  وجود دانه ...

 

تنها دلیل نشستن این پرنده کوچک بر روی این دست است 

 

 و باور ندارید ...

 

دانه در کف دست خودتون بریزید و بروید در پارک یا حیاط خانه بایستید ...

 

...

 

البته اونهایی که روی موضوع  تله پاتی  کار کردند میگن که :

 

 تله پاتی (انتقال فکر ) قدرت و استعداد مخابره پیام یا تصویری

 

 از ذهن به ذهن فرد دیگر، بدون استفاده از وسایل حسی مانند

 

سخن گفتن و مشاهده علائم یا حرکات است.

 

و معمولا بین انسانهایی که از نظر فکری هم سطح هستند

 

راحت تر انجام میشه ...

 

ولی در این دنیایی که هزار مشکل و مسئله  مختلف در ذهن

 

 هر انسانی وجود داره ...

 

من فکر می کنم تله پاتی با این پرنده خیلی راحت تر از تله پاتی

 

با یک  انسان  باشه ... البته این ...  نظر شخصی خودم است  لبخند

 

الهه ...