مادر من ...@};-

  دوستی ... معلمی ... مشاوری ... دلسوزی... راهنمایی ... 

  همدمی... غمخواری ...مهربانی ...دریای عشقی و دنیای منی ...

  آنقدر در زندگی من حضور داری ... که همه زندگی ام در نگاه بی ریا

 و دستان مهربانت خلاصه میشود ...

 و معجزه وار ... معنای بی نهایت ...  می گیرد ...

  بهترینی ... دوستت دارم ...

  خلاصه اش می شود : بی نهایت ...@};- @};- @};- ...

  الهه ...