دنیا خیلی رویایی و زیباست ...

هر کسی آرزوهایی برای خودش داره ... سعی میکنه به آرزوهای قشنگش

برسه ... روزهای تعطیل را استراحت می کنه ... عاشق میشه ...

شغل مناسب خودش را پیدا میکنه ... گاهی کارها را دو دره میکنه و لذت میبره

و گاهی کارش را دو برابر میکنه و باز هم لذت میبره !!!

دوستان خوب پیدا می کنه ... جک های خنده دار می خونه ...  بایدها و نبایدهایی

برای خودش تعریف می کنه و در آن چهار چوب ... سعی میکنه زندگی سالمی

داشته باشه ...

اما واقعیت اینه که ... فقط خاطره ها ... باقی میمونه...

 یعنی ... دنیا رویایی است ...   به آرزوهات می رسی  ...

ولی  ... دست آخر... چیزی  هم ... در دستت نیست !

 وقتی باور کنیم که دنیا رویایی و زیباست ... سعی میکنیم از زندگی لذت ببریم ...

به دوستانمون بیشتر محبت می کنیم ... کمتر جر و بحث می کنیم ...

برای رسیدن به هدف ... دست به هر کاری نمی زنیم ... زیبایی ها را زیباتر می بینیم

و سعی می کنیم مثل قهرمان افسانه ها ...درست  زندگی کنیم ...

و مواظب پاکی و قشنگی دنیای زیبا و رویایی مان  هستیم ...

 چون رویا ...  گر چه زیباست و رسیدن به آرزوها گر چه دلچسب است ...

اما ارزش بد بودن و بد شدن را نداره ... 

 در آخر ...  چیزی در دستت نیست ! 

فقط ... خاطره ها ...باقی میمونه .

 

نویسنده : الهه ...

.........................................................................

دوست محترمی به وبلاگ من سری زدند ... بعضی شعرهای وبلاگ را دوست

داشتند و اجازه گرفتند با ذکر نام نویسنده در جایی بنویسند ...

اجازه از من  نیاز نیست !...

چون خیلی از این شعرای بزرگ ما ... در بین ما نیستند... و اگر هم هستند ...

 به نظر من ...  نوشتن شعرها و معرفی آنها  کار درست و  زیباییست ...