چقدر رویایی و زیباست !

مثل اینکه میدونه دارن ازش عکس می گیرند !!

(حرکت آهسته ...

زیر نم نم بارون تا کجا ...)

خدایا ... دنیا خیلی زیباست !!!

به خاطر دنیا دنیا زیبایی ... باید لحظه لحظه تو را ستایش کرد ...

ببخش اگر ...گاهی اونقدر محو  این همه زیبایی  میشیم

که فراموش میکنیم  همه اینها ... موهبت و معجزه توست ...

 

منت خدای را ... عزوجل ... که طاعتش ... موجب قربت است

و به شکر اندرش ... مزید نعمت٬

هر نفسی که فرو می‌رود ... ممد حیات است

و چون ... بر می‌آید ... مفرح ذات

 پس در هر نفس ... دو نعمت ... موجود است

 و بر هر نعمت ... شکری ... واجب...

...

سعدی شیراز