- همیشه  حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی

 و چیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی

- وقتی به چیزی می‌رسی بنگر که در ازای آن ...  از چه گذشته‌ای

- آدم‌های بزرگ ، شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک ، از آن تبعیت می‌کنند

- گاهی ... خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است

- هرگز به کسی که برای احساس تو ... ارزش قائل نیست  دل نبند

-  به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن

 و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش

- قضاوت خوب ...محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار ...محصول قضاوت بد

- هرگاه با آدم‌های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود

- وقتی خوشبخت هستی که وجودت ... آرامش بخش دیگران باشد

- عادت کن همیشه ... حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری

- آنقدر به در بسته چشم ندوز ...تا درهایی را که باز می‌شوند، نبینی !

- تملق  ... کار ابلهان است

- کسی که برای آبادانی می‌کوشد جهان از او ... به نیکی یاد می کند

-  آنکه برای رسیدن به تو ...از همه کس می‌گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت

- نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی ... از بی‌خردی است

-  هیچ گاه ... ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو

- از قضاوت دست بکش تا آرامش را ... تجربه کنی

- دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می‌کنی

 

جملات زیبا از خورخه لوئیس بورخس ( نویسنده و شاعر معاصر آرژانتینی)