آدمایی هستن که ...

هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ می گن خوبم...

وقتی می بینن یه گنجشک داره رو زمین دنبال غذا می گرده ، 

راهشون رو کج می کنن از یه طرف دیگه می رن که اون نپره...

اگه یخ هم بزنن ... دستتو ول نمی کنن بزارن تو جیبشون...

...

اونایی که تو تلفن یهویی ... ساکت میشن!

اینایی که همیشه میخندن ...

اینایی که تو چله زمستون پیشنهاد بستنی خوردن میدن

همونایین که براتون حاضرن هرکاری بکنن

اینها فرشته اند !!!

...

همین‌ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند

مثل آن راننده تاکسی‌ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی

 بلند می گوید: روز خوبی داشته باشی.

آدم‌هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی،

دستپاچه رو بر نمی‌گردانند... لبخند می زنند و هنوز ... نگاهت می کنند.

آدم‌هایی که حواسشان به بچه های خسته توی مترو هست،

بهشان جا می دهند... گاهی بغلشان می کنند...

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند ، مثلا می گویند:

 این شال پشت ویترین ... انگار مال تو بود !

آدم‌هایی که از سر چهار راه، نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه...

آدم‌های پیامک‌های آخر شب ...که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب...

به دوستانشان یادآوری کنند که ... چه عزیزند!

...

کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند...

آدم‌هایی که اگر توی کلاس تازه وارد باشی ... زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف

 می کنند ... که غریبی نکنی...

آدم‌هایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند ... توی پیاده رو بستنی چوبی

لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند !!!

همین‌ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن ...

...

وقتی از کنارشون رد میشی ... بوی عطرشون تو هوا مونده

وقتی باهاشون دست میدی ... دستت بوی عطرشونو گرفته

وقتی بارون میاد ... دستاشون رو به آسمونه

وقتی بهشون زنگ میزنی حتی وقتی که تازه خوابیدن با خوشرویی جواب میدن و

میگن خوب شد زنگ زدی ... باید بلند میشدم !

وقتی یه بچه میبینن سرشار از شورو شوق میشن و

باهاش شروع به  بازی کردن میشن...

تو حموم آواز میخونن ...

آره ! همین ها هستند که هم دنیا رو زیبا میکنن ... هم زندگی رو ... لذت بخش تر!

دم همشون ... گرم گرم.

نویسنده : ؟