بهار با همه قشنگی هاش داره میاد ...

و یاد آوری میکنه که هر چیزی در این دنیا امکان پذیره ...

میتونی چشمهات را ببندی و بزرگترین آرزوها را آرزو کنی ...

نمیدونم شاخه های خشک و بی برگ با چه معجزه ای ... شکوفه میدن!!! ...

بی نظیره بغل

و زندگی آغاز میشه ...

عیدتون مبارک