بی همگان ... به سر شود ... بی​تو ... به سر ... نمی​شود

بی همگان ... به سر شود ...  بی​تو ... به سر نمی​شود

 

داغ تو دارد این دلم  ... جای دگر  ... نمی​شود

 

دیده عقل ... مستِ تو  ... چرخه چرخ ... پست تو

 

گوش طرب ... به دست تو  ... بی​تو به سر... نمی​شود

 

جان ز تو  ... جوش می​کند ...  دل ز تو  ... نوش می​کند

 

عقل ...  خروش می​کند  ... بی​تو به سر  ... نمی​شود

 

خَمر  من و خمار من  ... باغ من و بهار من...

 

خواب من و قرار من ...  بی​تو به سر ...  نمی​شود

 

جاه و جلال من ...  تویی ...  ملکت و مال من ...  تویی

 

آب زلال من  ... تویی ...  بی​تو به سر ...  نمی​شود

 

گاه  ... سوی وفا روی ...  گاه ...  سوی جفا روی

 

آن منی ...  کجا روی ... بی​تو به سر ...  نمی​شود

 

دل بنهند  ... برکنی ... توبه کنند ...  بشکنی

 

این همه خود ...  تو می​کنی ... بی​تو به سر  ... نمی​شود

 

 بی تو ... اگر  ... به سر شدی  ... زیر جهان ...  زِ بَر  شدی

 

باغ ارم ... سقر شدی  ... بی​تو به سر  ... نمی​شود

 

گر تو ...  سری ... قدم شوم ...  ور تو ...  کفی  ... علم شوم

 

ور بروی ... عدم شوم ...  بی​تو ...  به سر ... نمی​شود

 

خواب مرا  ... ببسته​ای ... نقش مرا  ... بشسته​ای

 

وز همه​ام ...  گسسته​ای ...  بی​تو به سر ... نمی​شود

 

گر تو  ... نباشی ...  یار من ... گشت خراب ...  کار من

 

مونس و غمگسار من  ... بی​تو ...  به سر ...  نمی​شود

 

بی تو  ... نه زندگی خوشم  ... بی​تو  ... نه مردگی خوشم

 

سر ز غم تو ...  چون کشم  ... بی​تو به سر ...  نمی​شود

 

هر چه بگویم ای سند  ... نیست جدا  ... ز نیک و بد

 

هم تو بگو  ... به لطف خود ...  بی​تو به سر ...  نمی​شود

 

حضرت مولانا

...............................................................

نمی دونم آدم با سختی ها ...  بزرگ و بزرگتر میشه

 

یا وقتی بزرگ میشه ... متوجه سختی ها و گرفتاری ها میشه  !

 

نویسنده : الهه ...

 

/ 1 نظر / 29 بازدید

جفتش