حال همه ما... خوب است .

    سلام ...  حال همه ی ما خوب است

  ملالی نیست ...  جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور 

  که مردم به آن  ... شادمانی بی سبب میگویند.

  با این همه ... عمری اگر ... باقی بود٬ 

  طوری ... از کنار زندگی میگذرم که ... نه زانوی آهوی بی جفت... بلرزد 

  و نه این دل ناماندگار بی درمان!

  تا یادم نرفته است بنویسم  ... حوالی خوابهای ما ...  سال پربارانی بود 

  میدانم ... همیشه حیاط آنجا ... پر از هوای تازه ی باز نیامدن است 

  اما ...  تو لااقل ... حتی ... هر وهله ... گاهی... هر از گاهی ...

  ببین ... انعکاس تبسم رویا...  شبیه شمایل شقایق ... نیست؟ 

  راستی ... خبرت بدهم ...

  خواب دیده ام  ... خانه ای خریده ام 

  بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار...هی بخند !

  بی پرده بگویمت 

  چیزی نمانده است  من ... چهل ساله خواهم شد 

  فردا را ...  به فال نیک ...خواهم گرفت

  دارد همین لحظه ... یک فوج کبوتر سفید ... 

  از فراز کوچه ما میگذرد 

  باد ... بوی نامهای کسان من میدهد

  یادت می آید ... رفته بودی خبر از ...  آرامش آسمان بیاوری!؟ 

  نه ... ریرا جان!

  نامه ام باید  ... کوتاه باشد...  ساده باشد، 

  بی حرفی از ابهام و آینه، 

  از نو ...  برایت مینویسم

  حال همه ی ما  ... خوب است، 

  اما ... تو ...  باور نکن!!!


  شعر از : سید علی صالحی

/ 0 نظر / 19 بازدید