خدایا ... آسمانها مال من نیست !

 

خدایا ... آسمانها مال من نیست !

زمین هم ...  گوهری  ... در  دل ندارد

تمام حرفهایم ...  رنگ درد است

دگر رویا ...  نمی آید به خوابم

غم هر روز ... پیر و خسته ام کرد

الهه ... شاکی از این روزگار است

...

...

خدایا ... من در این تنهایی محض

میان عالم و آدم  ... غریبم

بگو ...شادی ... سراغم را ... بگیرد

نمی خواهم از این غمها ... بمیرم

الهه ...

من دیگه از این طرح خسته شدم ...

یک هفته پیش  تقاضای انتقالی دادم بیام شهر ...

رئیس شبکه امروز زنگ  زده : بیا پزشک خانوده فلان روستا بشو

امکانات خوبی داره !

هر روز میشمارم چقدر از طرح گذشته و چقدر مونده

خیلی سخته ... که هر کشیک را بشماری و بگی خدا را شکر که امروز اتفاق بدی نیفتاد

...

بدتر از اون هر چی نزدیک به امتحان میشه ... بیشتر کلافه میشم

این دفعه جدی تصمیم گرفتم تا امتحان ... مطلبی ننویسم

باز هم به امید خدا ...

خدایا ببخش اگه گاهی فقط و فقط با تو درد دل می کنم  ...

مخاطبی بهتر از تو ندارم ...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
م.انصاری

سلام دخترگلم الهه عزیز دلنوشته ا ت جالب و تفکر انگیز بود خواندم ولذت بردم . پیوسته دلت زنده قلمت پویا . اگر به منهم سربزنی خوشحالم خواهی کرد با تشکر[گل][گل]