بوی باران ...

 

 

بوی باران...  بوی سبزه ...   بوی خاک

 

شاخه های شسته ... باران خورده ...پاک

 

آسمان آبی و ابر سپید

 

برگهای سبز بید

 

عطر نرگس... رقص باد ...

 

نغمه ی شوق پرستوهای شاد

 

خلوت گرم کبوترهای مست

 

نرم نرمک ... میرسد اینک ... بهار...

 

خوش به حال روزگار ...

 

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

 

خوش به حال دانه ها وسبزه ها

 

خوش به حال غنچه های نیمه باز

 

خوش به حال دختر میخک ...که میخندد  ... به ناز

 

 خوش به حال جام لبریز از شراب

 

 

خوش به حال آفتاب

 

ای دل من ... گر چه در این روزگار 

 

جامه رنگین ... نمی پوشی ... به کام 

 

 باده رنگین ... نمی نوشی ... ز جام 

 

نقل و سبزه ... در میان سفره ... نیست

 

 

جامت از ... آن می ... که می باید ... تهی ست

 

 

ای دریغ از تو ... اگر چون گل ... نرقصی ... با نسیم

 

ای دریغ از من ...اگر مستم نسازد ... آفتاب

 

ای دریغ از ما... اگر کامی ... نگیریم از بهار

 

گر نکوبی ... شیشه ی غم را  ... به سنگ

 

هفت رنگش ...  می شود  ...هفتاد رنگ ...

 

 

 

فریدون مشیری  

 

 

..........................................

 

 

باید از گذشته ها ...  گذشت ...

 

خیلی از واقعیت ها را ... نمیشه عوض کرد

 

ولی ... اگر زمان حال را ... به یاد گذشته ها ... بر باد بدیم

 

آینده ای هم ... نخواهیم داشت

 

پس باید به ارمغان طبیعت و  بهار  زیبا ... اعتماد کرد .

 

 نویسنده : الهه ...

/ 0 نظر / 34 بازدید