بعضی آدمها ... آدم را به یاد خدا می اندازند

بعضی آدمها ... آدم را به یاد خدا می اندازند

نگاهشون و حرفشون اونقدر صادقانه هست که

 وقتی احساس میکنی همه دنیا ... علیه توست

با یک حرف ... یا یک کار به ظاهر ساده ... خدا را در نگاهشون پیدا میکنی ...

دست تو را میگیرند و قدم به قدم به جلو میبرند ...

فرصت نمی کنی حتی تشکر درست و حسابی بکنی  گل ...

ولی این آدمها ... تو را به یاد خدا می اندازند گل ...

باور میکنی که او همیشه کنار توست گل ...

یعنی ... تنها نیستی  گل ...

 

الهه ...

 

/ 2 نظر / 16 بازدید

[فرشته][گل][دست]

[فرشته][گل][دست]