ساقی ... به نور باده ... بر افروز ... جام ما

ساقی ... به نور باده ... بر افروز ... جام ما

مطرب بگو ... که کار جهان ... شد ... بکام ما

ما در پیاله ... عکس رخ یار دیده ایم ...

ای بی خبر ... ز لذت شرب مدام ما

هرگز ... نمیرد آنکه ... دلش ... زنده شد ... به عشق

ثبت است ... بر جریده عالم ... دوام ما ...

چندان بود ... کرشمه و ناز سهی قدان

کاید به جلوه ... سرو صنوبر خرام ما

ای باد ... اگر ... به گلشن احباب ... بگذری

زنهار ... عرضه ده ... بر جانان ... پیام ما

گو ... نام ما ... زیاد ... به عمدا ... چه میبری ؟

خود آید ... آن که نام ... نیاری ... ز نام ما ...!

مستی ... به چشم شاهد دلبند ما ... خوش است

زانرو ... سپرده اند ...به مستی ... زمام ما

ترسم ... که صرفه ای نبرد ... روز بازخواست

نان حلال شیخ ... زآب  حرام ما ...

حافظ ... ز دیده ... دانه اشکی ... همی فشان

باشد ... که مرغ وصل ... کند ... قصد دام ما

جناب حافظ شیراز

.......................................

گاهی دوست دارم دید مثبتی به همه زندگی داشته باشم ...

حتی اگر همه دنیا ... به من ... دید مثبتی نداشته باشه

چون من نمی تونم دنیا را تغییر بدم یا با تله پاتی به دنیا بفهمونم که مهربان تر باش لبخند

ولی در مورد خودم ... خودم را مسئول رفتار ...گفتار و احساسات خودم می دونم

و می تونم دیدم را نسبت به این دنیا تغییر بدم

در جهتی که زندگی بهتری داشته باشم

همین قابل قبول است .

نویسنده : الهه ...

/ 1 نظر / 174 بازدید
الياس

سلام سال نو مبارك وبلاگ خيلي زيبايي داريد. منم وبلاگمو تازه راه انداختم. خوشحال ميشم بازديد كنيد. آدرسش: http://ttdownload.mihanblog.com