هیچ میدانی ... چرا ؟

 

 

 
    هیچ میدانی چرا ... چون موج
 
   در گریز از خویشتن ... پیوسته ... می کاهم ؟
 
   زانکه بر ... این پرده تاریک ... این ... خاموشی نزدیک
 
   آنچه میخواهم ...
 
   نمی بینم !
 
   آنچه می بینم  ... نمی خواهم .
 
 
   محمدرضا شفیعی کدکنی
 
 
/ 1 نظر / 17 بازدید